Els alumnes de batxillerat necessiten una formació específica per preparar el seu accés a la vida universitària o professional. Els cursos estan enfocats en aquesta direcció perquè l'alumne s'impliqui en l'aprenentatge de l'anglès pensant en el futur.

Treballem basant-nos en la comunicació.
Parlar és molt important!

Guiarem els alumnes en la direcció correcta cap a les proves d'accés a la universitat o en la preparació d'exàmens oficials de Cambridge, treballant tant les àrees més gramaticals, com la comunicació i la producció de l'idioma.

Per què estudiar amb nosaltres?

Perquè l'entrada a la vida universitària o al món laboral serà molt més fàcil.

Detalls

Nivell

ADOLESCENTS

  • Horari

    2 dies de 18h - 19:30h
    19:30h - 21h

  • Durada

    Setembre - Juny

  • ADOLESCENTS