img

10

anys d'experiència
Sobre nosaltres

What's UP? Centre

What's up? Centre és una empresa de serveis, dedicada a l'ensenyament d'idiomes, per a nens, adolescents i adults, interessada que els nostres alumnes no estudiïn una llengua sinó que l'aprenguin.

Per això, creiem que l'aprenentatge d'una llengua és més eficaç quan els alumnes interactuen i hi participen activament, gaudeixen de les classes i les faciliten independència i autonomia, sense deixar de banda la part gramatical i el vocabulari.

El reforç escolar, tècniques destudi i organització del temps són altres serveis que oferim als nostres alumnes, qualsevol àrea serà reforçada perquè el seu rendiment escolar millori considerablement.

L'equip està format per professionals titulats i ofereixen a l'alumne una atenció individualitzada per cobrir les necessitats de forma independent.

Serveis

El que t'oferim.

Aules interactives

Per un aprenentatge més motivador, llibres amb opció online i plataformes online per seguir aprenent des de casa.

Grups reduïts

Afavoreixen la interacció entre alumnes, alumne-professor, i per una atenció més personalitzada.

Cambridge Learning Partner

Avalat per la Universitat de Cambridge, I Centre Preparador als exàmens oficials.

Professors titulats

I en continua formació.

Formació bonificada

Si ets treballador en actiu el teu curs et pot sortir gratis.

Altres idiomes

Francès, italià (pregunta pels cursos)